ZAŚWIADCZENIA – MEN

CENTRUM FLORYSTYKI
Placówka jest zarejestrowana w Wydziale Edukacji i  posiada wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych Łódzkiego Urzędu Pracy.
Wydajemy zaświadczenia potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych florysta I i II zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń: § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wydajemy dyplomy przygotowania florystycznego dla uczestników, którzy ukończyli kurs florystyki I i II uzyskali pozytywny wynik na  egzaminie końcowym.
Zaświadczenia MEN są ważne na terenie całej Polski, a także w Unii Europejskiej. Wydajemy wszystkie dokumenty potwierdzające przygotowanie florystyczne, również w wersji angielskiej. W/w dokumenty są dodatkowe i wystawiane na życzenie uczestnika szkolenia. Nie pobieramy dodatkowych opłat.

Egzaminy
Kurs florystyki II kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym mającym na celu ocenę pozyskanej wiedzy.
Do egzaminu kwalifikują się osoby, które ukończyły kurs florystyczny I i II.

KOSZT EGZAMINU 300 zł

Uczestnik kursu nie ponosi dodatkowych opłat. Zapewniamy materiał roślinny do egzaminu.

Opis egzaminu :
1. Część teoretyczna składa się z testu florystycznego, botanicznego oraz rozpoznawania roślin ciętych i doniczkowych 2. Część praktyczna to indywidualne wykonanie pracy na  wylosowany temat, spośród tych omówionych w trakcie kursu. Całość trwa około 3h.