O szkole

CENTRUM FLORYSTYKI
Placówka jest zarejestrowana w Wydziale Edukacji.
Kształcenie w Centrum Florystyki odbywa się na dwóch poziomach:
1. KURS  FLORYSTYKI I -podstawowy
           2. KURS  FLORYSTYKI II – zaawansowany
 Szkoła realizuje autorski program nauczania oparty na wytycznych
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Odnosi się do europejskich zasad edukacji w dziedzinie florystyki.
                   Placówka posiada wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Oznacza to, że koszt szkoleń dla osób posiadających
status bezrobotnego może być pokryty przez lokalny Urząd Pracy.
        Gwarancją wysokiego poziomu nauczania jest wykształcona kadra florystów.
    Usytuowanie szkoły w okolicach dworca kolejowego i autobusowego
umożliwia szybkie dotarcie na zajęcia osobom spoza Łodzi.